Profielschets M.I.G 149

M.I.G staat voor Marketing Information Group en werd in 1990 opgericht door Xavier Liénart. Door een sterk doorgedreven informatikakennis enerzijds en door inzicht en ervaring in het marketing-gebeuren anderzijds kan M.I.G vandaag diverse services aanbieden. Bijzonder aan de werkwijze van M.I.G is de integratie van informatika-technologie in de operationele verwerking van marketingakties.

Deze integratie van informatika know-how kenmerkt zich niet alleen door een vermindering van arbeidsintensieve handelingen, doch is ook sneller, efficiënter en daardoor kostenbesparend. Hierbij wist M.I.G een reputatie op te bouwen die door agentschappen en marketingdepartementen wordt gewaardeerd.

Een kommunikatiestrategie uitwerken waarbij de juiste synergie kan uitgebouwd worden tussen analyse, koncept, logistiek en resultaatbeheersing van uw marketinginspanningen is een doelstelling waarachter M.I.G zich graag schaart. Vandaar dat M.I.G zich vanaf het begin van de aktie samen met de klant of het buro opstelt om een optimale oplossing aan te bieden.