Databases 'Managen'

 

Database-Management

M.I.G mag terecht beweren dat zij databases kan `Managen'. Hierbij staat het beheren van de informatiestroom centraal. Het distilleren van de juiste gegevens zal dan ook bepalend zijn voor de interakties met de doelgroepen.

Volgende elementen komen hierbij aan bod:

Standaardisatie ...

... en familiesamenstelling

 

a. Standaardisatie

Dit kan zowel intern als op de komputerkonfiguraties van M.I.G gebeuren. Dit omhelst het aanleggen van een struktuur, het opslaan en het dagelijks beheer van de gegevens.


M.I.G gaat hierbij systematisch het bestand `uitkuisen' op onregelmatigheden in de strukturele opbouw. Onze jarenlange ervaring is hierbij de belangrijke `rode draad'. Koderingen worden aangebracht en dit in funktie van familie-samenstelling, taalgebruik, geslacht en andere kriteria. Zo is o.a. het splitsen van naam en voornaam een belangrijk kriterium, wat zeer zorgvuldig behandeld wordt.


M.I.G kan dan ook een volledig advies geven bij het eventueel afhuren van bestanden bij `list-brokers'.

Naamsplitsing

Verdere standaardisatie op andere kriteria zoals beroepskode, produktkode, enz.. geeft de klant de mogelijkheid om een sterk doorgedreven marketingbeleid te voeren.


 

Fonetische deduplikatie ...

b. Deduplikatie

Deduplikatie van permanente met okkasionele bestanden wordt met een geëigende kodering van zowel naam, adres, postkode en gemeente uitgevoerd. Zelf ontwikkelde programmatuur voor deduplikatie, gebaseerd op fonetische herkenning, geeft M.I.G de mogelijkheid om elk bestaand bestand met externe bestanden te vergelijken en te dedupliceren.


 

Taalsplitsing

Grondige analyse

 

 

c. Database marketing

Direkt Marketing behelst meer dan het lukraak opslaan van adressen, statistieken en gegevens. Van bij de start is het noodzakelijk de gegevens te bepalen welke nodig en nuttig kunnen zijn voor de geplande akties.
  • Wie moet opgenomen worden?
  • Wat is belangrijk?
  • Waar kan ik deze gegevens vinden?
  • Hoe kan ik deze gegevens opslaan?
  • Wanneer kunnen deze gegevens nuttig zijn?
  • Welke bijkomende gegevens kunnen hieruit dan gedistilleerd worden?
     

Het is daarom nuttig voorafgaandelijk deze gegevens met een specialist te bespreken en te analyseren. M.I.G heeft experts die hun jarenlange ervaring ten dienste stellen voor een volledige analyse van dit probleem. Starten met korrekte gegevens en een goede struktuur laat U in de mogelijkheid een goede segmentatie door te voeren, doelgroepen te selekteren en uw akties te beheren.
 

Interaktieve linking

d. Linking

M.I.G heeft tevens ervaring met elektronisch gekontroleerde interakties en datakommunikatie voor onmiddellijke verwerking van respons-gegevens. Een alternatief voor manuele updating en adreskontrole van de bestanden en diverse vormen van rapportering en voorstelling.

Onze systemen laten tevens een on-line opvolging op uw eigen systemen toe.
 

 

Statistische interpretatie van gegevens.

Visualisatie van resultaten

e. Analyse

1. Resultaat-analyse
Naast het eenvoudig opslaan van de gegevens biedt M.I.G tevens een waaier van analysemogelijkheden. Zowel rechte tellingen, crossings als geavanceerde statistische verwerkingen kunnen aangeboden worden. Een service die bijzonder nuttig is voor zowel pre- & posttest als voor volledige enquêteverwerkingen. Met dit dienstenpakket biedt M.I.G de mogelijkheid om vanaf de konceptfase alle operationele handelingen van een enquête of wedstrijd volledig te verzorgen.


2. Statistische data-analyse
Naast tal van vertrouwde aktuele technieken wist M.I.G een aanzienlijke vooruitgang te boeken in de weging van statistische resultaten op basis van o.a. gegevens uit: N.I.S., ... Voor de doorwinterde Marketeer een niet te onderschatten meerwaarde voor interne verdediging.


3. Presentatie
Door toepassing van de meest geavanceerde visualisatietechnieken kan M.I.G uw resultaat in een passende presentatievorm gieten, zij het nu in rapportvorm, tabellen, histogrammen, grafieken of andere visuele en geografische voorstellingen, al dan niet in kleuren.